Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 84 Next Page
Page Background

40

PRZESTRZEŃ MIEJSKA | LUTY 2017

ZIELEŃ I DESIGN W MIEŚCIE

Wykorzystanie

dachów i ścian zielonych

w procesach adaptacji do zmian klimatu

i działaniach antysmogowych

Duże miasta zmagają się ze smogiem i skutkami zmian klimatu –

zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, nawałnicami, podtopieniami

poburzowymi czy powodziami. Wprowadzenie na szerszą skalę dachów

zielonych wpisuje się w potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom

zmian klimatu, poprawy jakości powietrza i jakości życia mieszkańców

miast. Ze względów ekologicznych warto stosować te rozwiązania

na większą skalę, w sektorze publicznym, na dużych inwestycjach

i stymulować budowę dachów zielonych o dużej powierzchni.

O

becnie wpolskichmiastachmieszka

ok. 23,3mln osób, co stanowi ponad

61% ludności kraju. Zmiany klimatu

mają wpływ na większość elementów funk-

cjonowania miasta. Smog, powodzie, susze

oraz wysokie temperatury stanowią zagroże-

nie dla mieszkańców miast i mogą genero-

wać wymierne straty. Jak obliczono, w latach

2001–2011 w wyniku zjawisk ekstremalnych,

szczególnie powodzi i podtopień, zarejestro-

wano straty w wysokości ponad 56 mld zł

(

Podręcznik adaptacji dla miast

, 2015).

Dachy i ściany zielone

elementem zielonej

infrastruktury

Budowanie zielonych dachów (dachy budyn-

ków pokryte roślinnością), zielonych ścian

(ściany budynków pokryte roślinnością)

oraz pozostawianie niezabudowanych

terenów zielonych to elementy składowe

tzw. zielonej infrastruktury w miastach,

czyli działań związanych z instalacją roślin

w mieście. W połączeniu z rozwiązaniami

z zakresu niebieskiej infrastruktury (system

gospodarowania wodą w mieście) zwiększa

retencję wody deszczowej i stanowi element

Fot. APK Dachy Zielone

Łąka kwietna na dachu biurowca w Krakowie