Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Autor

Absolwent Wydziału Biologii UAM w Poznaniu na kierunku biologia (specjalność: zarządzanie zasobami przyrody), obecnie doktorant w Instytucie Zoologii UPP. Biolog zajmujący się ekologią i ochroną płazów, również na obszarach miejskich.