Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Własna energia dla Ostrowa Wielkopolskiego

Stworzenie własnego miejskiego systemu energetycznego w Ostrowie Wielkopolskim to nowy innowacyjny projekt zaplanowany w Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024. Całe przedsięwzięcie obejmie również budowę inteligentnego systemu zarządzenia energią oraz rozwój elektromobilności.

- Tworząc Ostrowski Rynek Energetyczny chcemy wyjść poza sferę samorządowo – komunalną i zainicjować współpracę ostrowskich przedsiębiorców, a przede wszystkim dać nowe możliwości mieszkańcom miasta – podkreśla Bartosz Ziółkowski, Prezes Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt zakłada udział nie tylko instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, urzędów
i spółek komunalnych, ale również lokalnych firm, szczególnie mikro  i małych przedsiębiorców, oraz co ważne, również indywidualnych mieszkańców. Współpraca przebiegać będzie na linii lokalnych wytwórców oraz odbiorców energii. CRK stworzy nowoczesny inteligentny system zarządzania energią w mieście.

- Ostrowski Rynek Energetyczny przyniesie konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, poprawę jakości środowiska. Docelowo Ostrów Wielkopolski będzie dążył do samowystarczalności energetycznej – wskazuje Bartosz Ziółkowski.

Pierwszym realizowanym elementem Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest współpraca spółek grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego: Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nowe miejskie autobusy elektryczne zasilane są energią wytwarzaną przez OZC. Już pierwsze 2 miesiące funkcjonowania przyniosły rzeczywiste oszczędności finansowe. Cena własnej energii do ładowania autobusów jest znacznie niższa niż zakup na warunkach rynkowych. Koszt energii do autobusów elektrycznych jest o połowę mniejszy niż koszt paliwa do pojazdów dieslowych.

- Na takim systemie korzystają obie miejskie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego – OZC zyskuje na sprzedaży energii wytwarzanej także z własnej biomasy, a MZK zasila autobusy dużo taniej.
W skali roku już przy 4 autobusach elektrycznych w ten sposób około 0,5 mln złotych pozostanie w Ostrowie Wielkopolskim. Skala korzyści dla miasta będzie rosła wraz
z zakupem kolejnych autobusów elektrycznych i dalszym rozwojem elektromobilności
– wyjaśnia Prezes CRK Bartosz Ziółkowski.

Przewidywane rezultaty tworzenia Ostrowskiego Rynku Energetycznego to redukcja pieniędzy wypływających z miasta na zakup energii o 50 mln złotych rocznie. Analizy wskazują, że z całego Ostrowa na energię (energia elektryczna, ciepło, paliwa) wypływa 400 mln złotych rocznie. Projekt doprowadzi do pozostawienia części tych środków u lokalnych firm i samych mieszkańców. Ponadto przedsięwzięcie przyniesie nowoczesne miejsca pracy oraz znaczący efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o około 17,5 tysiąca ton rocznie.