Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Polskie miasta bardzo dobrze radzą sobie w implementacji nowoczesnych koncepcji smart city

Fenomen inteligentnych miast ogarnął cały świat i na stałe wdarł się do Polski. Dotyczy on rozmaitych dziedzin życia oraz różnych grup społecznych: od prywatnych przedsiębiorców po urzędy miejskie i obywateli. O zjawisko smart city oraz zbliżające się VI Smart City Forum zapytaliśmy PAWŁA PROKOPA, wiceprezesa zarządu firmy Comarch SA.

W jaki sposób miasta wprowadzają i łączą różne aspekty rozwoju inteligentnych miast? Czy mógłby Pan wymienić najpopularniejsze rozwiązania smart wprowadzane w życie w przestrzeni miejskiej?

W pierwszej kolejności w Polsce wprowadzane są rozwiązania dotyczące systemów transportowych. W ciągu ostatnich 25 lat przeszliśmy w przyspieszonym tempie rewolucję samochodową, która po początkowej fascynacji posiadaniem własnego samochodu pokazała nieuchronne ograniczenia takiej koncepcji, podobnie jak to stało się wcześniej w innych rozwiniętych krajach. Dlatego dzisiaj w szybkim tempie wprowadzamy szeroki wachlarz rozwiązań, takich jak ekologiczna komunikacja zbiorowa, strefy ograniczonego ruchu, nowoczesna polityka parkingowa czy też alternatywne współdzielone środki transportu (rower miejski, car sharing), wspierając to informatycznymi systemami monitoringu i zarządzania ruchem. Drugim obszarem, który będzie w najbliższym czasie dynamicznie się rozwijał, są systemy bezpieczeństwa fizycznego, oparte na zaawansowanych systemach inteligentnego monitoringu

Jak na tle miast europejskich wypada Polska w realizacji koncepcji smart city? Czy polskie miasta mogą konkurować z innymi miastami europejskimi w aspekcie innowacyjnych rozwiązań miejskich? Czy jesteśmy w jakichś aspektach najlepsi?

O ile z racji historycznych polskie miasta mają pewne braki w zakresie infrastrukturalnym, o tyle radzą sobie bardzo dobrze w implementacji nowoczesnych koncepcji smart city, zwłaszcza z wykorzystaniem innowacyjnych platform mobilnych. To są rozwiązania, które relatywnie niewielkim kosztem poprawiają jakość i efektywność wymiany informacji między władzami miasta a mieszkańcami.

Jak wygląda poziom partycypacji społecznej w dążeniu do unowocześnienia miasta?

Fenomen rozwoju tzw. ruchów miejskich pokazał, że mieszkańcy dążą do aktywnej partycypacji w rozwoju swoich miast. Nie należy oczywiście ulegać złudnemu przekonaniu co do poziomu partycypacji – takim istotnym wskaźnikiem pokazującym potencjał są frekwencje w czasie wyborów czy też głosowania budżetu obywatelskiego.

Co jest powodem niesłabnącej popularności koncepcji inteligentnych miast wśród władz miast?

Dzisiejsi włodarze miast muszą zabiegać o mieszkańców. Przy rosnącej mobilności społeczeństwa ludzie przemieszczają się do miast, które oferują im lepszą jakość i komfort życia, a z kolei inwestorzy inwestują w tych miejscach, gdzie mają dostępny kapitał ludzki. Wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnych miast podnosi jakość życia. Nowoczesne technologie dają dzisiaj szansę na usprawnienie dialogu mieszkańców z urzędnikiem oraz poprawę ich relacji. Mieszkańcy przy użyciu aplikacji mobilnych mogą zgłosić do odpowiednich służb np. awarię sieci elektrycznej, powalone drzewa, dziury w drogach. W konsekwencji technologia pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego, a mieszkańcy mają potrzebę uczestnictwa w rozwoju przestrzeni miejskiej. I dlatego samorządy sięgają po narzędzia smart city.

W dniach 20 i 21 września odbędzie się VI Smart City Forum. Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Smart City Forum to unikalna okazja, żeby w jednym miejscu zobaczyć prezentowane przez wiodących polskich dostawców innowacyjne w skali europejskiej rozwiązania.