Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

„Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko”

V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

międzynarodowa konferencja naukowa
„Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko”
11 kwiecień 2018r.
Łódź


RAMOWY PROGRAM TEMATYCZNY

08:00-08:30 Rejestracja uczestników Forum
08:30-10:00 Sesja I – Kształtowanie przestrzeni miejskiej dla ludzi

 

Moderator: 

 • Beata Rutkiewicz - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycyjnych i Rozwoju Miasta Wejherowo

Relacja:

 • Blog z Miasta

BUDŻET OBYWATELSKI – SENIOR W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – NIEPEŁNOSPRAWNI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ –
– PRZESTRZEŃ MIEJSKA W CZASACH TERRORYZMU –

Otwarcie Forum –
Sz. P. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łódź
Sz. P. Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta Łódź
temat wystąpienia w uzgodnieniach

Prelegenci:

 • Budżet Obywatelski jako obraz współczesnych oczekiwań
Beata Rutkiewicz
 • Senior w przestrzeni miejskiej – projekt dydaktyczny „Śląskie Przysiadki”
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, dr inż. arch. Anna Szewczenko
 • Docenione przykłady dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara RYMSZA
Dr inż. Krzysztof KAPERCZAK
Robert Plewiński
 • Przestrzeń miejska w czasach terroryzmu.

prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński
 

10:00-10:30 Przerwa
10:30-12:15 Sesja II - Transit Oriented Development wyzwania i skalowalność
Moderator:
 • Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  Przedstawiciel SARP
Relacja:
 • Smart City Expert BLOG

– BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – TRANSPORT – ROZWÓJ –
– MIASTO VS. DWORZEC – ROWER W MIEŚCIE –

Otwarcie Sesji II – Sz. P. Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – temat w uzgodnieniach
Prelegenci:

 • Miasto wokół dworca kolejowego w warunkach polskich – symbioza czy sąsiedztwo?

prof. dr hab. Jacek Wesołowski

 • Rowery cargo w mieście XXI wieku

mgr Hubert Barański

 • Dostępność vs Bezpieczeństwo? Jak zachować balans w świetle nowych wyzwań w kształtowaniu miejskich przestrzeni.

prof. dr hab. Maciej Błaszak oraz mgr. inż. Artur Fojud

 • Przedstawiciel PKP – w ustaleniach

proponowany temat wystąpienia:
Plan przebudowy węzła transportowego Warszawa Zachodnia

12:15-13:00 Lunch (we własnym zakresie
13.00 – 15.15 Sesja III – Transformacje miejskie - współczesne oczekiwania
Moderator:
 • mgr Ewa M. Boryczka  Przedstawiciel SARP

Relacja:

 • Lektury Architektury

-TRANSFORMACJE – ZIELEŃ MIEJSKA –
– NOWE ROZWIĄZANIA – NOWE TECHNOLOGIE –
– ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ –

 

 • Zrównoważony rozwój urbanistyczny – nowe narzędzia planowania miasta uniwersalnie zaprojektowanego.

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

 • Transformacje placów i ulic w zielone arterie. Możliwości i ograniczenia.

dr inż. Monika Domanowska

 • Modele i makiety dotykowe - nowa forma udostępniania przestrzeni miejskiej.

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski oraz dr inż. arch. Agnieszką Kłopotowską

 • Zaprojektować przestrzeń miejską włączając do projektowania jej użytkowników

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis

 • Wielofunkcyjne tereny zieleni w miastach i ich wartość

dr Piotr Czembrowski

15:15-17:00 Debata Wspólna Przestrzeń

Moderator:

 • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 • Urszula Niziołek-Janiak

Relacja:

 • SMART CITY BLOG
Wprowadzenie do debaty:
 • Prawo do zrównoważonego miasta
Prelegent: dr Olga Hołub-Śniadach
Na temat:
Co oznacza sprawiedliwy podział przestrzeni miejskiej pomiędzy różnych jej użytkowników i jak ją kształtować nie konfliktując pieszych, rowerzystów i kierowców ze sobą?
 • Paweł Górny - Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
 • dr inż. arch. Iwona Benek - Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+)
 • Przedstawiciel Fundacji Normalne Miasto Fenomen
 • Przedstawiciel Prawo do miasta
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Topografie

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA


mgr Hubert Barański
Prezes zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
dr inż. arch. Iwona Benek
Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr hab. Maciej Błaszak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl
dr inż. arch. Joanna Borowczyk
Fundacja laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /
Wydział Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska,
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka
mgr Ewa M. Boryczka
Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego;
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska
Koordynator projektów ora architekt krajobrazu w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie;
Zastępca Prezesa w Oddziale Mazowieckim Polskich Architektów Krajobrazu;
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr inż. Artur Fojud
Polskie Koleje Państwowe S.A.; Doktorant na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
mgr Maja Fojud
Doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej
dr Olga Hołub-Śniadach
Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr inż. Krzysztof Kaperczak
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych
Beata Klimek
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
dr inż. arch. Agnieszka Labus
Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu,
Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
mgr Agnieszka Nowak
Dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie”
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
Politechnika Śląska, Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji"
Urszula Niziołek-Janiak
Radna Urząd Miejski Łódź