Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Miasto obywatelskie

Coraz szersza grupa obywateli nie chce być jedynie biernymi odbiorcami decyzji podejmowanych
w ratuszach. Oczekują, że ich postulaty dotyczące najbliższej przestrzeni zostaną uwzględnione już na etapie planowania. Jak skutecznie angażować mieszkańców w rozwój miast oraz jak uzyskać opinię tych mniej aktywnych osób?

Partycypacja społeczna powinna być istotnym elementem bieżącej działalności władz samorządowych w całym kraju. W zarządzaniu miastami relacja urzędnik - petent musi odejść do lamusa, a jej miejsce zająć relacja partnerska, gwarantująca mieszkańcom współuczestnictwo w procesach podejmowania decyzji. Bezpośredniej współpracy mieszkańców i władz miasta musi towarzyszyć edukacja i budowa świadomości obywatelskiej. Aby ona powstała, w wielu wypadkach niezbędna jest zmiana postaw, zachowań, sposobu myślenia o kwestiach związanych z miastem i jego mieszkańcami – zarówno ze strony włodarzy, jak i obywateli.

15 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się EUROPOLIS – jedna z największych cyklicznych polskich konferencji na temat rozwoju miast. Stanowi miejsce debaty środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych o wyzwaniach, jakie stoją przed europejskimi miastami. W tym roku tematem przewodnim będzie miasto obywatelskie.

W ramach EUROPOLIS, Fundacja Schumana opublikuje raport na temat miast obywatelskich, zawierający ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. W rankingu uwzględnione zostaną m.in. czynniki takie jak zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, postawy obywatelskie, otwartość instytucji publicznych na potrzeby obywateli.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Jerzy Stępień, współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Konferencja EUROPOLIS organizowana jest od 2013 roku przez Fundację Schumana wspólnie z m.st. Warszawą i Fundacją Konrada Adenauera, we współpracy z polskimi oraz europejskimi partnerami.

Zapraszamy prezydentów miast, samorządowców, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji naukowych zajmujących się rozwojem miast. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz więcej informacji na www.europolis.schuman.pl

  • Globalne partnerstwo dla promocji zdrowia w zrównoważonych budynkach. System certyfikacji budynków WELL

  • XII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA