Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Eko-lokator

edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami

Eko-lokator to cykl bezpłatnych szkoleń, wydarzeń i publikacji związanych z oddziaływaniem budynku wielorodzinnego na środowisko, który ma za zadanie zwiększyć świadomość ekologiczną osób zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi i pomóc w edukacji ekologicznej   mieszkańców tych budynków.

W ramach działań realizowanych w trakcie trwania projektu  poruszane będą najbardziej aktualne zagadnienia, wychodzące naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie branża nieruchomości: efektywność energetyczna budynków i odnawialne źródła energii, gospodarowanie odpadami, gospodarowanie wodą, w tym wodami opadowymi, roślinność w/na budynkach i wokół nich jako sposób na adaptację do zmian klimatu, transport sąsiedzki oraz komunikacja z mieszkańcami jako sposób na przekonanie ich do stosowania ekologicznych rozwiązań.

„Eko-lokator” jest realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Z danych Komisji Europejskiej  wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do odziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział – ok. 35% w skali Unii Europejskiej. 

Poprzez realizację projektu, chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

„W ramach projektu przewidzieliśmy 24 szkolenia, 3 warsztaty i 3 debaty on-line, które mają za zadanie podniesienie wiedzy oraz kompetencji w temacie adaptacji do zmian klimatycznych” – mówi Hanna Kryszyńska koordynator projektu.

Zostanie także uruchomiona Platforma cyklu życia budynku, która adresowana jest do deweloperów, samorządowców, administratorów i wszystkich którzy mają swój udział w budownictwie wielomieszkaniowym na każdym jego etapie – począwszy od produkcji materiałów budowlanych, poprzez projektowanie, budowę, skończywszy na administrowaniu gotowym budynkiem. „Zadaniem platformy jest integracja całego środowiska, dyskusja i wymiana doświadczeń związanych z inwestycjami proekologicznymi w osiedlach mieszkaniowych” – mówiła Hanna Kryszyńska.

Szkolenia i warsztaty będą odwoływać się do przykładów zastosowań technologii z terenów naszego kraju. „Ważne jest by mówić co chcemy i co możemy zrobić w polskich realiach” – podkreśla Ewa Świerkula asystent koordynatora projektu. Z prowadzonych badań socjologicznych powoli wyłania się obraz przyczyn dlaczego u nas jest jeszcze tak mało tego typu inwestycji „Główną barierą przed instalacją tego typu rozwiązań jest czynnik ekonomiczny. Inwestycja póki co jest dosyć droga i zwraca się w powolnym tempie” – mówi Ewa Świerkula.

Zachętą do udziału w szkoleniach jest przede wszystkim fakt że energia elektryczna, ogrzewanie będą coraz droższe, a gwałtowne zjawiska pogodowe coraz częstsze.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia dotkną kilku ważnych, z punktu widzenia życia wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej, elementów. Od energooszczędności i odnawialnych źródeł energii, poprzez gospodarkę odpadami, wodą, zastosowanie roślinności, a także transport. Wszystkie te aspekty mają bardzo istotny wpływ na środowiskowe oddziaływanie budynku. W trakcie szkoleń będziemy mówili też o kompetencjach miękkich dla administratorów - jak rozmawiać z mieszkańcami o tematach ekologicznych. „W trakcie odrębnych szkoleń związanych z komunikacją z mieszkańcami poruszymy temat zarządzania kryzysowego, oraz pokarzemy narzędzia porozumiewania się administratora ze wspólnotą” – Hanna Kryszyńska.

Jako pierwszy został uruchomiony moduł szkoleniowy pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. W ramach modułu zaplanowane są cztery szkolenia. Pierwsze w Toruniu już 14 listopada! Następne w Poznaniu, Krakowie i Lublinie. Informacje i możliwość zapisania się na szkolenia znajdują się na stronie projektu www.chronmyklimat.pl w zakładce Projekty/Eko-lokator. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach tego modułu opowiemy o możliwościach technologicznych i prawnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, o rozwiązaniach jakie możemy zastosować w nowych budynkach oraz tych już istniejących. Prelegentami będą m.in. osoby, które w swoich spółdzielniach oraz wspólnotach przeprowadziły już działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i mowa tu nie tylko o termomodernizacji. 

 

"Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Śląskiej 12 w Szczytnie, fot. Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 12”.

Darmowy

Polskie miasta bardzo dobrze radzą sobie w implementacji nowoczesnych koncepcji smart city

Fenomen inteligentnych miast ogarnął cały świat i na stałe wdarł się do Polski. Dotyczy on rozmaitych dziedzin życia oraz różnych grup społecznych: od prywatnych przedsiębiorców po urzędy miejskie i obywateli. O zjawisko smart city ...