Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Autor Siergiej Piotr

Co dalej z tym smogiem?

W dniach alarmu smogowego ogólna liczba zgonów rośnie o 6%, a liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych o 8% .

Rok 2017 zapamiętamy jako ten, w którym świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza i związanych z nim zagrożeń na dobre dotarła do polskiego społeczeństwa. Pozostaje jednak pytanie, czy poza obietnicami i deklaracjami płynącymi ze strony rządowej pojawią się też realne działania prowadzące do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń?

Początek roku 2017 nie zapowiadał nadchodzącej burzy. Co prawda, antysmogowi aktywiści informowali o zanieczyszczeniu powietrza od lat, a świadomość istnienia problemu „smogu” w społeczeństwie systematycznie rosła przynajmniej od roku 2015. Śledzenie doniesień medialnych, których liczba także rosła z każdym miesiącem, pozwalało przypuszczać, że jest tylko kwestią czasu, kiedy problem wypłynie na szerokie wody. Tak się też stało, a pomogła w tym pogoda. Około 7 stycznia nad Polską uformował się potężny wyż i pojawiła się tzw. inwersja termiczna, utrzymująca zanieczyszczenia blisko powierzchni Ziemi.

Nagle o smogu zaczęły mówić wszystkie stacje radiowe i telewizyjne. O pyłach zawieszonych rozpisywała się prasa, a na okładkę popularnego tygodnika trafiło zdjęcie premier Szydło w masce gazowej. Po raz kolejny okazało się, że to dymy z gospodarstw domowych są główną przyczyną fatalnego stanu powietrza w całym kraju.

Z jak wysokimi stężeniami zanieczyszczeń mieliśmy do czynienia? Zanotowane 8 stycznia 2017 r. w Rybniku najwyższe stężenie godzinne pyłu PM 10 wyniosło 1419 μg/m3. W następnej dobie stężenia PM 10 przekraczające 1000 μg/m3 utrzymywały się przez kilka godzin, dochodząc o godz. 2 w nocy do 1563 μg/m3. To więcej niż oficjalne rekordy z Pekinu.

Również średnie stężenia dobowe PM 10 z 9 stycznia 2017 r. były w Rybniku (a także w wielu innych polskich miejscowościach) bardzo wysokie. W odpowiedzi na ekstremalne stężenia zanieczyszczeń powietrza prezydent Rybnika zamknął szkoły na kilka dni. W pobliskim Knurowie w jednej ze szkół dym (smog) utrzymujący się w powietrzu uruchomił alarm pożarowy.

Wraz z rekordowo wysokimi stężeniami pyłów, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku 2017 r., zauważalnie wzrosła też liczba zgonów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2017 r. mieliśmy o ok. 11 tys., czyli aż o 1/3 więcej zgonów niż w styczniu 2016 r. Choć wzrost umieralności częściowo spowodowany był epidemią grypy, to za znaczną część z tych nadmiarowych 11 tys. zgonów odpowiada także wyjątkowo zanieczyszczone powietrze.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny) opublikował już pierwsze analizy epizodu ze stycznia i lutego, ale na dokładniejsze opracowania musimy poczekać do czasu, kiedy pojawią się bardziej szczegółowe dane.

Nawet jeśli jednak nie zdarza się tak wyjątkowy „epizod smogowy”, jak w styczniu ubiegłego roku, to i tak rok w rok liczba zgonów, które przypisuje się pyłowi PM 2.5, przekracza w Polsce 40 tys. (dane z raportów Europejskiej Agencji Środowiska). Co ciekawe, większość tych zgonów związanych jest z chorobami układu krążenia (np. zawał serca, udar mózgu), a nie z chorobami układu oddechowego.

Mocne dowody, że smog zabija, przyniosły także badania przeprowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Badania te wykazały, że w dniach alarmu smogowego ogólna liczba zgonów rośnie o 6%, a liczba zgonów z przyczyn sercowo- -naczyniowych o 8%.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest niewątpliwie jednym z największych wyzwań z dziedziny zdrowia publicznego i jednym z największych zagrożeń dla stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

W dniach ubiegłorocznego styczniowego smogu do warszawskiej Kliniki Chorób Alergologii i Chorób Infekcyjnych Wojskowego Instytutu Medycznego zgłosiło się o 50% więcej niż zazwyczaj osób z zaostrzeniami astmy i POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), a także o 30% więcej osób, u których diagnozowano migotanie przedsionków serca.

Dzięki mediom informacje te szybko dostawały się do społeczeństwa, co sprawiło, że tematu smogu nie dało się już zamieść pod dywan. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne już 17 stycznia ub.r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wydał rekomendacje dotyczące walki ze smogiem, obiecując m.in. wprowadzenie norm jakości węgla i norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe już w pierwszym kwartale 2017 r.

Ponad połowę zanieczyszczeń pyłowych w Polsce emitują kotły na węgiel i drewno znajdujące się w gospodarstwach domowych. W przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu prawie 90% emisji pochodzi z domowych kominów. Oznacza to, że jeśli chcemy poprawić stan powietrza w Polsce, musimy wyeliminować kilka milionów „kopciuchów” – najgorszych pozaklasowych kotłów – z polskich domów.

Świadomość problemu smogu i jego głównej przyczyny: ogrzewania za pomocą „kopciuchów” istniała już wcześniej na poziomie gmin i samorządów. Poskutkowało to stale rosnącą liczbą uchwał antysmogowych przyjmowanych przez sejmiki województw. Głównym celem takich uchwał było wyeliminowanie przestarzałych urządzeń grzewczych z polskich domów. Pierwszą uchwałę antysmogową uchwalono w roku 2016 dla miasta Krakowa, wprowadzając całkowity zakaz spalania węgla i drewna od 1 września 2019 r. W styczniu 2017 r. w Małopolsce przyjęto uchwałę antysmogową dla całego województwa. Małopolskie „kopciuchy” muszą zostać zlikwidowane do końca 2022 r. W ślad za Małopolską poszły inne województwa, w których problem z powietrzem był najpoważniejszy: śląskie, opolskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie. Województwa nakazały likwidację „kopciuchów” w ciągu 8 lat (śląskie), 6 lat (dolnośląskie) lub 5 lat (małopolskie, mazowieckie). Jedynie woj. opolskie uznało, nie nakazując likwidacji „kopciuchów”, że mogą one dymić.

Dodatkowo uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląska zakładają, że za 10 lat we Wrocławiu i części dolnośląskich uzdrowisk obowiązywać będzie zakaz spalania węgla i drewna.

Sejmiki wojewódzkie mogą zakazać używania przestarzałych kotłów na węgiel, ale nie mają prawnych możliwości, by zakazać ich sprzedaży. Do tego potrzebne są przepisy na poziomie krajowym. Dlatego w sierpniu br. premier (wtedy jeszcze wicepremier i minister rozwoju) Mateusz Morawiecki podpisał zapowiedziane w styczniu rozporządzenie regulujące dopuszczenie do produkcji i sprzedaży kotłów na węgiel i drewno. Zgodnie z jego zapisami, od 1 października 2017 r. nie można w Polsce produkować kotłów emitujących zbyt dużo zanieczyszczeń, a od 1 lipca 2018 r. zakazana będzie sprzedaż takich urządzeń. To dobre i bardzo potrzebne rozporządzenie, o które Polski Alarm Smogowy zabiegał od lat. Niestety, „kopciuchy” nie znikną z polskich domów z dnia na dzień. Te, które zainstalowano tej zimy, będą funkcjonować i zatruwać powietrze jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat. Dlatego we wszystkich województwach tak ważne są uchwały antysmogowe, które proces wymiany wywołany naturalnym zużyciem kotła skracają do nawet 5 lat (tak jest np. na Mazowszu czy w Małopolsce).

Wspomniane wcześniej rekomendacje antysmogowe przyjęte na poziomie rządowym nie są jednak realizowane w zadowalającym tempie. Polski Alarm Smogowy dokonał ewaluacji rządowego programu walki ze smogiem. Na 14 rekomendacji zrealizowano do końca grudnia 2017 r. tylko jedną: rozporządzenie jakości kotłów na paliwa stałe. Dwie rekomendacje uznano za zrealizowane w umiarkowanym stopniu, dziewięć w stopniu niedostatecznym, a trzema z nich nie zajęto się w ogóle. Trudno zatem powiedzieć, że walka ze smogiem jest przez rząd traktowana poważnie. To się być może zmieni. Rząd zapowiada na początek 2018 r. wprowadzenie norm jakości węgla oraz powołania pełnomocnika ds. zanieczyszczenia powietrza. Za chwilę wchodzi też w życie uchwała o elektromobilności.

Pytanie, co dalej?

Jak szybko zatem odnotujemy poprawę jakości powietrza w Polsce? Jakie powinny być działania rządu w najbliższych latach? Część edukacyjną mamy już chyba w dużej mierze za sobą – świadomość społeczna jest na wysokim poziomie. Główne kanały telewizyjne i niektóre stacje radiowe, obok prognozy pogody, podają również informacje o zanieczyszczeniu powietrza. Masowo kupowane są oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe. Prawie nikogo nie trzeba już przekonywać, że smog szkodzi zdrowiu. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia i wiele znaków zapytania.

Jak będą przestrzegane uchwały antysmogowe? Kto będzie sprawdzał ich wdrażanie? Jakie będą programy pomocy dla najuboższych w wymianie „kopciuchów”? Obecnie straż miejska nie ma uprawnień do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie postanowień uchwał antysmogowych. Problemem są miejscowości, w których brakuje straży miejskiej. Tam ta kontrola spada na barki policji lub urzędników. Niestety, zdarza się, że policja odmawia działania, tłumacząc się brakiem uprawnień do kontroli. Wydaje się, że należy rozszerzyć uprawnienia straży miejskiej lub utworzyć skuteczny system kontroli zapisów uchwał antysmogowych.

Rośnie liczba gmin wyposażonych w lokalne „niskokosztowe” sieci pomiarowe. Mieszkańcy inwestują w tanie czujniki, ponieważ w ich okolicy nie ma znacznie dokładniejszych, ale też o wiele droższych stacji pomiarowych należących do państwowego monitoringu zanieczyszczeń powietrza. W miejscowościach na północy kraju odległość od najbliższej stacji pomiarowej wynosi często kilkadziesiąt kilometrów. Podobna sytuacja występuje również w Wielkopolsce, na Mazowszu czy w województwie lubelskim. Czy zatem liczba stacji pomiarowych w Polsce, nawet jeśli zgodna z wymogami prawa, jest też zgodna z zapotrzebowaniem społecznym?

Co z ochroną przed ubóstwem energetycznym, obowiązkiem przyłączenia domów do sieci ciepłowniczej, kontrolą jakości spalin samochodowych i wreszcie z zapewnieniem finansowania w budżecie Państwa tych działań?

Premier Morawiecki zapowiedział ustanowienie specjalnego pełnomocnika ds. zanieczyszczenia powietrza. Bez wątpienia taki „smogowy minister” będzie miał pełne ręce roboty jeszcze przez wiele lat.