Dołącz do nas

Przestrzeń Miejska

Kolejny mówca 7. PLGBC Green Building Symposium potwierdzony: prof. Charles Kibert!

PLGBC Green Building Symposium od kilku lat jest już symbolem zielonego postępu w polskiej branży nieruchomości oraz najlepszą platformą wymiany pomysłów, współpracy, partnerstwa i nowych informacji. Przekrojowa tematyka najbardziej rozpoznawalnej konferencji o zielonym budownictwie pozwala na zebranie szerokiego grona odbiorców z Polski i zagranicy, uczestniczących w procesach rynku nieruchomości.

W tegorocznej edycji (5 października 2017, Reduta Banku Polskiego, Warszawa), podczas sesji głównej i sesji tematycznych przedstawione zostaną najnowsze trendy w zielonym budownictwie, aspekty projektowe, wpływ budynku na człowieka oraz, co bardzo ważne, w jaki sposób można sfinansować zrównoważony budynek. Partnerem tegorocznej konferencji jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Niedawno informowaliśmy o potwierdzeniu wystąpienia Marcina Popkiewicza. Teraz z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić kolejnego mówcę Sympozjum: Charlesa Kiberta. W swojej prelekcji: Green Building – Quo Vadis?, Charles będzie chciał zwrócić uwagę na zmianę, jaka zaszła w ciągu ostatnich lat w podejściu do zrównoważonego rozwoju:

– W czasie, kiedy prowadziłem w Polsce kursy na temat zrównoważonego rozwoju, kilka lat po upadku komunizmu, Polacy podejmowali akurat decyzje dotyczące projektowania infrastruktury przemysłowej, transportowej, energetycznej, składowania odpadów i innych – mówi.

– W ramach kursu rozmawialiśmy o konieczności pominięcia w tych kwestiach pewnych etapów rozwoju, które przeszliśmy już w Stanach Zjednoczonych. Nauczyliśmy się bowiem, że jest wiele znacznie lepszych sposobów zaprojektowania tych systemów, wypływających z idei zrównoważonego budownictwa. Odkryliśmy np., że przedmieścia i rozszerzanie się miast są niekorzystne, że nadmierna zależność od motoryzacji to ślepy zaułek, że należy zwrócić się ku gospodarce niskoemisyjnej i odnawialnym źródłom energii, a ilość odpadów jak najbardziej ograniczyć. Mimo starań wszystkich myślących podobnie, w Polsce ostatecznie obserwujemy i rozlewanie się miast, i przeludnienie, i zanieczyszczenie powietrza, i tym podobne.

Rejestracji na 7. PLGBC Green Building Symposium można dokonać na stronie: http://konferencja.plgbc.org.pl/rejestracja/. Wydarzenie odbędzie się 5 października w Reducie Banku Polskiego w Warszawie, a podczas uroczystej gali po konferencji zostanie rozstrzygnięty prestiżowy konkurs PLGBC Green Building Awards.

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://konferencja.plgbc.org.pl.